Johannes van Camp fotografeert mensen
Home // Disclaimer

Disclaimer

Fotostudio Ziezo is als rechtspersoon houder van de website www.fotostudioziezo.nl en www.studioziezo.nl.
Voor het raadplegen en gebruik van deze website, www.fotostudioziezo.nl gelden de volgende voorwaarden:
Aan de site kunnen geen rechten worden ontleend. Fotostudio Ziezo is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. De inhoud van deze websites wordt door Fotostudio Ziezo niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit. Fotostudio Ziezo is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto's, audio, geluid en software) behoren toe aan Fotostudio Ziezo of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Fotostudio Ziezo worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Op deze website en de daaraan verbonden Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Fotostudio Ziezo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nr. 23037118

 

Op 29 november opent er een bijzondere tentoonstelling in het Stedelijk Museum Kampen. In 'Sieraden De keuze van Kampen' worden 25 sieraden uit de collectie van Galerie Marzee in Nijmegen, de grootste galerie met hedendaagse sieraden ter wereld, geƫxposeerd. Kampenaren van 25 tot 70 jaar, van Onderdijks tot Kampereiland en van journalist tot International Sales Manager. Misschien herkent u wel uw buurvrouw, uw wijkagent, de HEMA medewerkster of uw docent Frans? +++
: +++